Svetsning Montage Hyrliftar

Svetsning, nymontage,
industriunderhåll & bemanning - Mönsterås, Kalmar, Oskarshamn.

Svom AB startades 2005 av Kent och Patric Berkeby. Vi har tillsammans lång erfarenhet inom industriunderhåll, nymontage, svetsning och bemanning. Sedan ett antal år tillbaka har vi utökat våra tjänster med hyrliftar för att bli en mer komplett underhållspartner. Erfarenhet, yrkesstolthet och kvalité. Det är kärnan i Svom AB och de ledord vi arbetar efter. Men vi är mycket mer än så.

Svetsning

Svomab har lång erfarenhet inom svetsning med en strävan att alltid bli bättre. Därför arbetar vi enligt standarden SS-EN ISO 1090 samt SS-EN ISO 3834. Vi har även en diplomerad internationell svetsspecialist(IWS) och flera IW-svetsare.

Montage

Industrimontage idag sätter stora krav på kvalité och säkerhet men även på kostnadseffektivitet och korta montagetider. Vi är väl förtrogna med att arbeta enligt dessa metoder tack vare vår breda erfarenhet.

Industriunderhåll

Vi har idag ett nära samarbete med flera stora industrier. Våra kunder är bland annat några av Sveriges största sågverk och massabruk.
Flera stora byggföretag använder oss även som underentreprenör.

Hyrliftar

Vi har liftar för de flesta ändamål. Allt från små 6-m saxliftar för inomhusbruk till 22-m bomliftar 4×4 drift för tuffa utomhusmiljöer.

Kalkputs har använts sedan antiken och i många kulturer. l Sverige finns många medeltida interiörer kvar med ursprunglig kalkputs och även en del ytterväggar. Man kan räkna med att till fram emot sekelskiftet 1900 var det kalk som användes som bindemedel i all puts och allt bruk. Ända in på 1950-talet var kalkputs ett standardval. Sen tog andra material över. De som kunde putsa med kalk gick i pension.

ROT

Ring eller mejla!

Du är varmt välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert eller om du har några andra frågor och funderingar
070-88 30 300 | patric@svomab.se | SVOM Aktiebolag | Troilius väg 12 V | 384 73 Fliseryd

Referenser